Retningslinjer for personvern

1. Personvern i korte trekk

Generelle merknader

Følgende informasjon gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Du finner mer informasjon om personvern i personvernerklæringen vår som du finner under denne teksten.

Datainnsamling på nettstedet vårt

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandling på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen hans i avtrykket på dette nettstedet.

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

På den ene siden samles opplysningene dine inn når du gir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger du oppgir i et kontaktskjema.

Andre opplysninger samles automatisk inn av IT-systemene våre når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på nettstedet vårt.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

En del av opplysningene samles inn for å sikre feilfri drift av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere din brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder opplysningene dine?

Du har rett til når som helst å få gratis informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med de lagrede personopplysningene dine. Du har også rett til å be om korrigering, sperring eller sletting av disse opplysningene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket for dette formålet og for ytterligere spørsmål om personvern. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Tredjeparts analyseverktøy og verktøy

Når du besøker nettstedet vårt, kan surfeatferden din analyseres statistisk. Analysen av surfeatferden din er anonym; surfeatferden kan ikke spores tilbake til deg. Det lagres ingen informasjonskapsler, og vi samarbeider ikke med tredjepartsleverandører om analysen.

Du kan motsette deg denne analysen. Vi informerer deg om innsigelsesmulighetene i denne personvernerklæringen.

2 Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn en rekke personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Behandlingsansvarlig for dette nettstedet er:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-post: patrick@101places.de

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser eller lignende).

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du allerede har gitt. For dette formålet er det tilstrekkelig med en uformell e-post til oss. Lovligheten av databehandlingen som ble utført før tilbakekallingen, forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet

Ved brudd på personvernlovgivningen har den berørte personen rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten. Den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål er personvernombudet i delstaten der selskapet vårt er basert. En liste over personvernombudene og deres kontaktinformasjon finner du på følgende lenke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale, utlevert til deg eller en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun skje i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved at det vises et låsesymbol på linjen i nettleseren.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan dataene du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

Informasjon, blokkering, sletting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, rett til korrigering, blokkering eller sletting av disse dataene. For dette formålet og for ytterligere spørsmål om personopplysninger kan du når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket.

3. Datainnsamling på nettstedet vårt

Informasjonskapsler

Noen av nettsidene bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker, er såkalte "øktinformasjonskapsler". De slettes automatisk når besøket ditt er avsluttet. Andre informasjonskapsler forblir lagret på terminalenheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på dette nettstedet være begrenset.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å tilby visse funksjoner som du har bedt om (f.eks. handlekurvfunksjon), lagres på grunnlag av art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å kunne tilby sine tjenester på en teknisk feilfri og optimalisert måte. I den grad det lagres andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for å analysere surfeatferden din), behandles disse separat i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og rapporter om tilgangstall
Vi bruker "sesjonscookies" fra VG Wort, München, til å måle tilgang til tekster for å registrere sannsynligheten for kopiering. Øktinformasjonskapsler er små informasjonsenheter som en leverandør lagrer i RAM-minnet på den besøkendes datamaskin. Et tilfeldig generert unikt identifikasjonsnummer, en såkalt økt-ID, lagres i en øktinformasjonskapsel. I tillegg inneholder en informasjonskapsel informasjon om opprinnelse og lagringsperiode. Øktinformasjonskapsler kan ikke lagre andre data. Disse målingene utføres av INFOnline GmbH i henhold til Scalable Central Measurement Method (SZM). De bidrar til å bestemme kopisannsynligheten for individuelle tekster for å kunne utbetale kompensasjon for juridiske krav fra forfattere og forleggere. Vi samler ikke inn personopplysninger via informasjonskapsler.

Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse filene er

  • Nettlesertype og -versjon
  • Operativsystem som brukes
  • Henvisende URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som har tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørselen
  • IP-adresse

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse.

Dataoverføring ved inngåelse av en avtale om tjenester og digitalt innhold

Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for å oppfylle avtalen, for eksempel til kredittinstitusjonen som har fått i oppdrag å gjennomføre betalinger.

Ingen ytterligere overføring av data vil finne sted, eller bare hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Opplysningene dine vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO, som tillater behandling av opplysninger for å oppfylle en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse.

4. Online markedsføring og partnerprogrammer

Partnerprogrammer

Vi deltar i affiliate- eller partnerprogrammer. Annonser og lenker til eksterne nettsteder integreres på sidene våre av annonsørene, som vi kan tjene penger på via refusjon av reklamekostnader. Til dette formålet brukes informasjonskapsler for å kunne spore opprinnelsen til bestillingene. Dette gjør det mulig for affiliate-portalene å gjenkjenne at du har klikket på partnerlenken på nettstedet vårt.

Lagringen av "affiliate cookies" er basert på art. 6 lit. f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i dette, ettersom beløpet for affiliategodtgjørelsen kun kan fastsettes ved hjelp av informasjonskapslene.

Vi har integrert reklamewidgets fra enkelte leverandører på sidene våre. Disse overfører imidlertid bare data når du klikker på widget-lenkene og går til den respektive leverandøren.

Vi samarbeider blant annet med følgende partnerprogrammer. I parentesene finner du personvernerklæringen til den respektive partnerprogramleverandøren.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/privacy_policy)
  • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/de/datenschutzrichtlinien/)
  • Musement (https://www.musement.com/de/datenschutzerklarung-p/)
nb_NONO